Erdély 2018

A 7. osztály Erdélyben járt. A Határtalanul Pályázat keretében az osztályunk 2018. 06. 04 – 06. 08. között Erdélybe kirándult. Kirándulásunk során sok szép helyszínen jártunk és rengeteg élménnyel és emlékkel lettünk gazdagabbak. Az öt napos kirándulásunkon koszorút helyeztünk el Aradon, Fehéregyházán és Kolozsváron. Megtekintettük a dévai és segesvári várat, túráztunk a Rákóczi-várhoz, 1000 éves határhoz és a Kossuth-sziklához. Megnéztük Csíkszereda, Kolozsvár és Nagyszalonta nevezetességeit és megcsodáltuk a tordai sóbányát Tovább …

Intézményi tanfelügyelet eredménye

Időpontja: 2018.03.09. Pedagógiai folyamatok. 1 A kompetencia értékelése: 10 Személyiség- és közösségfejlesztés. 10 A kompetencia értékelése: 14 Eredmények. 14 A kompetencia értékelése: 17 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. 17 A kompetencia értékelése: 21 Az intézmény külső kapcsolatai 21 A kompetencia értékelése: 23 A pedagógiai munka feltételei 24 A kompetencia értékelése: 28 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak Tovább …

Beíratás az iskolába: 2018. április 12 – 13. (csütörtök, péntek)

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás helye: Tovább …

Hitoktatást vállaló egyházak közzétételi listája

A 20/2012 EMMI rendelet 182/A.§ (3) alapján értesítem a szülőket és az egyházak képviselőit  az intézményünkben hitoktatást vállaló egyházak elérhetőségéről: Hit Gyülekezete: Petrőcz László, hitoktatas@hit.hu Katolikus Egyház ( Római Katolikus Plébánia – Tolna): Ravasz Csaba plébános, minimo968@gmail.com MAZSIHISZ: Csillag Ferenc  oktatas@mazsihisz.hu  Református egyházközség Bogyiszló: Dancs Róbert református lelkipásztor refbogyiszlo@gmail.com