KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer (KAFFEE projekt) bevezetése iskolánkban Tisztelt Szülők! Az e-Ügyintézés az alábbi területeket foglalja magába: Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása. Osztály, vagy tanulói csoport változtatási kérelmének benyújtása. Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása. Bizonyítvány-vagy törzslapmásolat igénylése. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése. Ezeket az ügyintézési folyamatokat a Bogyiszlói Általános Iskolába járó tanulók gondviselői, törvényes Tovább …

Beíratás 2019/2020

FELHÍVÁS A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között Tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti Tovább …

Hitoktatás 2019/2020

Tisztelt Szlők! A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (3).bek. alapján tájékoztatom önöket, hogy az alábbi egyházak vállalnak hit- és erkölcstan oktatást a Bogyiszlói Általános Iskolában: Egyház neve Képviselője Képviselő címe Református Egyház Dancs Róbert református lelkipásztor 7132, Bogyiszló, Kossuth u. 49. Katolikus Egyház Ravasz Csaba Plébánia vezető 7130 Tolna, Kossuth L. u. 30. Hit Gyülekezete egyház Petrőcz László országos hivatalvezető Gyülekezeti ház Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 6 Bogyiszló, Tovább …

Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere  a  “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Bogyiszlói Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15.-ig szól. A munkavégzés helye: Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Tovább …

Erdély 2018

A 7. osztály Erdélyben járt. A Határtalanul Pályázat keretében az osztályunk 2018. 06. 04 – 06. 08. között Erdélybe kirándult. Kirándulásunk során sok szép helyszínen jártunk és rengeteg élménnyel és emlékkel lettünk gazdagabbak. Az öt napos kirándulásunkon koszorút helyeztünk el Aradon, Fehéregyházán és Kolozsváron. Megtekintettük a dévai és segesvári várat, túráztunk a Rákóczi-várhoz, 1000 éves határhoz és a Kossuth-sziklához. Megnéztük Csíkszereda, Kolozsvár és Nagyszalonta nevezetességeit és megcsodáltuk a tordai sóbányát Tovább …

Intézményi tanfelügyelet eredménye

Időpontja: 2018.03.09. Pedagógiai folyamatok. 1 A kompetencia értékelése: 10 Személyiség- és közösségfejlesztés. 10 A kompetencia értékelése: 14 Eredmények. 14 A kompetencia értékelése: 17 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. 17 A kompetencia értékelése: 21 Az intézmény külső kapcsolatai 21 A kompetencia értékelése: 23 A pedagógiai munka feltételei 24 A kompetencia értékelése: 28 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak Tovább …

Az intézményvezetői tanfelügyelet eredménye

Boda Zoltán tanfelügyeleti értékelése Időpontja: 2018. február 1.  1.          A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatívirányítása 1.1. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? 1.1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési – oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. A vezető irányítja, részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. (nevelőtestületi kérdőív, vezetői önértékelő kérdőív, dokumentumelemzés: vezetői pályázat (9.o), Tovább …

Beíratás az iskolába: 2018. április 12 – 13. (csütörtök, péntek)

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás helye: Tovább …

Hitoktatást vállaló egyházak közzétételi listája

A 20/2012 EMMI rendelet 182/A.§ (3) alapján értesítem a szülőket és az egyházak képviselőit  az intézményünkben hitoktatást vállaló egyházak elérhetőségéről: Hit Gyülekezete: Petrőcz László, hitoktatas@hit.hu Katolikus Egyház ( Római Katolikus Plébánia – Tolna): Ravasz Csaba plébános, minimo968@gmail.com MAZSIHISZ: Csillag Ferenc  oktatas@mazsihisz.hu  Református egyházközség Bogyiszló: Dancs Róbert református lelkipásztor refbogyiszlo@gmail.com