Intézményi tanfelügyelet eredménye

Időpontja: 2018.03.09. Pedagógiai folyamatok. 1 A kompetencia értékelése: 10 Személyiség- és közösségfejlesztés. 10 A kompetencia értékelése: 14 Eredmények. 14 A kompetencia értékelése: 17 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. 17 A kompetencia értékelése: 21 Az intézmény külső kapcsolatai 21 A kompetencia értékelése: 23 A pedagógiai munka feltételei 24 A kompetencia értékelése: 28 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak Tovább …