„GYERMEKEKÉRT, BOGYISZLÓÉRT” ALAPÍTVÁNY

Kérjük, segítse  céljaink magvalósítását

személyi jövedelemadója

1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18855915-1-17

Segítsen, hogy segíthessük a tehetséges, tanulni akaró bogyiszlói fiatalokat!

Segítse fejleszteni iskolánk taneszközeit, programjaink megvalósítását!

Felvilágosításért keressen bennünket az iskolában személyesen,

vagy a 74/540-033-as telefonon. 

Köszönettel:    Az alapítvány kuratóriuma

——————————————————————————————————–

Gyermekekért Bogyiszlóért Alapítvány

Bogyiszló Kossuth u. 45 – 47.

Számlaszám: 70600140 – 11068381

Adószám: 18855915-1-17

Célja:

 • A bogyiszlói iskolába járó és az ott végzett , továbbtanuló, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása.
 • A gyerekek szabadidős tevékenységének, külföldi kapcsolatok ápolásának, a szülők és az iskola kapcsolatának fejlesztése érdekében tartott rendezvények, kirándulások, programok támogatása.
 • Az iskola taneszközeinek fejlesztése. 

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

Az alapítvány létrehozásának alapgondolata a község, az óvoda és az iskola fiatalságának a helyzetbe hozása. Az egyre csökkenő központi források szükségessé teszik a gyermekeket, a fiatalokat körülvevő humán források összpontosítását.

Az alapítványban dolgozók térítésmentesen dolgoznak, mozgósítani tudják az iskola partnereit, szülőket, fenntartót, illetve azon vállalkozókat, gazdasági szervezeteket, akik az alapítványi munkát jelenlétükkel, illetve támogatóként segítik. 

Tevékenységek

 • Testvér települési kapcsolatok ápolása, utazás – Schiltzbe (Németország), Csikcsicsóba (Románia) Falunapi programok szervezése.
 • A „Kultúrák – Hagyományok Napjának”és egyébb intézményi rendezvények szervezése, támogatása
 • Egyéb kulturálisversenyekre való utazás, kerékpártúrák) programok
 • A karácsonyi projektnap szakmai – anyagi segítése.
 • Az elsős évfolyam anyagi támogatása
 • Fokozottan figyelemmel kísérjük a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók (6-14 éves korosztály 30 %-a) segítését.
 • Anyagi lehetőségünk függvényében támogatjuk a bogyiszlói rászoruló fiatalok továbbtanulását.

Az alapítvány kuratóriuma kezeli a Varga István ösztöndíjat.

Bogyiszló, 2018. január 8.

                                                                       Paksi Istvánné

                                                                       kuratóriumi elnök 

A KURATÓRIUM 

Kuratórium elnöke: Paksi Istvánné

Tagok:

 1. Ábrahámné N. Sarolta
 2. Berka István
 3. Boda Zoltán
 4. Görbe Ferencné
 5. Molnárné Gyürki Erika
 6. Nagy Józsefné
 7. Némethné Jankovics Lídia
 8. Tamásné Csapó Beáta.
 9. Tóbi Balázs
 10. Tóth István