Beíratás az iskolába: 2018. április 12 – 13. (csütörtök, péntek)

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.

                                                                     Gerzsei Péter s.k.

                                                                   tankerületi igazgató

Javaslom olvassák el: https://www.bogyiszloiskola.hu/uzenet-az-ovodaba/

Boda Zoltán

igazgató