Beíratás 2019/2020

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: Bogyiszlói Általánosa Iskola adminisztrátori irodája

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

– óvodai szakvélemény,

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  1. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  2. nyilatkozatot a törvényes képviseletről

 

 

ÚJ LEHETŐSÉG – Elektronikus jelentkezés lehetősége 2019. április 1-től

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába, amely eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.

A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.

          tankerületi igazgató