TÁMOP 3.1.4.B Mentorintézmény

A mentorintézményi cím elnyerését követően egy éven keresztül havonta egy alkalommal szakmai bemutatókat szerveztünk a megye iskoláinak, melyről tanúsítványt kaptak a hozzánk látogató kollégák.

A nyertes pályázat rövid tartalma:

A Bogyiszlói Általános Iskola, Intézményi mérési-értékelési–fejlesztési stratégia felépítése a hatékony, eredményes tanítás-tanulásért című módszertani modellje abból az alapfelvetésből indul ki, hogy az iskolának és a benne dolgozóknak elemi érdeke az, hogy munkájukat adatokkal, tényekkel alá tudják támasztani, a méréseikből következtetéseket tudjanak levonni, fejlesztő munkájukat tervezni, nyomon követni tudják.Szükséges tehát intézményi szinten általánosan elfogadott mérési – értékelési és a hozzá szorosan kapcsolódó fejlesztési rendszer kiépítése.

A modell ennek kiépítéséhez ad segítséget, két szorosan összefüggő és egymásra épülő elemmel:

  1. Intézményi mérés – értékelés,
  2. Tanulás tanulása tantárgy (tanulásmódszertan).

A módszertani modell a gyakorlatban jól használható tanácsokat nyújt az egyes tantárgyak tanulásához, módszertani segítséget a jó tanulási szokások, stratégiák kialakításához. A tréningek hatására kialakul a tanulókban az önálló, élethosszig tartó tanulás képessége, fejlődik önismeretük, kialakul reális énképük, önértékelésük pozitív irányú, tanulásuk hatékonyabb lesz.

A pedagógusok számára gyakorlati munkájukban jól használható mérőeszközöket, korszerű módszereket nyújt, elősegíti a mai oktatási folyamatban nélkülözhetetlen innovatív szemlélet kialakulását. Segíti a tanulók sajátos egyéni különbségeinek, készségeik fejlettségi szintjének megismerését, kezelését, a reflektív pedagógiai gondolkodás kialakulást.

A mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési tervek elkészítésével tudatos, tervszerű fejlesztőmunka valósítható meg. A tanulók tanulásban elért sikerei nyomon követhetőek a tanítási órákon tanúsított munkájuk során, a felmérések eredményi alapján.

Az éves kompetencia mérések eredményeinek értékelése alapján szintén nyomon követhető a fejlődés mértéke. Az intézmény több éves szakmai tapasztalata szerint a modell eredményesen alkalmazható az eltérő képességű, szociális helyzetű tanulók együtt nevelésében-oktatásában.