HEFOP 3.1.3 Kompetencia alapú oktatás

Lényege: Pedagógusok (nevelőtestületek) felkészítése: a kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására. két tanév alatt 120 órányi képzés pedagógusonként a második év után pedagógiai program módosítás a pályázat tartalmának mefelelően Az innováció folyamatában közvetlenül részt vevő intézmények lehetőséget kapnak regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre. Az itt látható dokumentum a zárókonferencia előadás Tovább …

HEFOP 2.1.3 Integráció konzorciumban

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program HEFOP IH „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén” Nyertes konzorcium: •Báta /Konzorcium vezetője/ •Berkesd •Kölked •Bogyiszló