Tájékoztató közlemény

Szekszárdi Tankerületi Központ

Tájékoztató közlemény          

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 ASzekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert aBogyiszlói Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 57.864.744 Ft, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.10.31. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00306

A kedvezményezett neve, címe:

                                               Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:

Bogyiszló településen egy általános iskola található két feladatellátási hellyel. Az iskola nyolc évfolyamos, sajátossága, hogy a környező nagyobbtelepülések közelségének ellenére „túlélte” a szabad iskolaválasztás által biztosított gyermek elvándorlást.

A székhely épületének egy részetöbb mint 100 évvel ezelőtt épült, akkora reformátusegyház tulajdonában állt. Ahogy a korábbi fenntartók forrásai engedték, próbálták fejleszteni, karbantartani az épületeket, azonban nagyfelújítás 1984-ben történt, ekkor épült a számítástechnikaterem is.

Nélkülözhetetlenek a megcélzott infrastrukturális fejlesztések: az alsó tagozat folyosóinak, az épületben található irodák felújítása, 5db tanterem korszerűsítése, vizesblokkok felújítása,akadálymentes WC kialakítása,a könyvtár felújítása, eszközök, bútorok, udvari játékok beszerzése.

Infokommunikációs akadálymentesítés (indukciós hurok+táblák)

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 10 db

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 160fő

Cél elérési dátuma: 2018.10.31.

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ

7100, Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Gerzsei Péter igazgató

telefonszám: 06-74-795-243

e-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu