Határtalanul 2023 HAT-KP-1-2022/1-001514

2023 nyarán a 7. osztályosok kísérőtanáraikkal a Határtalan program keretében látogatást tettek Erdélyben. Meglátogattak több emlék-és bakancslistás helyet.  

Határtalanul 2022

Két év kihagyás után iskolánk ismét nyertese lett a Határtalanul pályázatnak. 2022 júniusában a hetedikes diákok kísérőtanáraikkal ötnapos erdélyi kiránduláson vettek részt, amely során számos nevezetes települést, múzeumot, bakancslistás helyet látogattak meg.  Tanulóink találkoztak a Csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskola tanulóival, több közös programot valósítottak meg: táncház, faluismereti verseny, focimérkőzés. A kirándulást egyéni és kooperatív előkészítő feladatok előzték meg. A program a szeptemberi értékelő órákkal zárult.

Hatartalanul 2016, 2017

A pályázatok nyertesei a hetedik évfolyamos diákjaink. A pályázatot, írta, szervezte, megvalósította: 2016 – ban: Sziget gGyörgy 2017 – ben: Szigetné Hinkel Margit Mindkét alkalommal Erdély volt az utazás célja. Nagy segítséget kaptunk a Csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskola tanáraitól, diákjaitól, a településen élőktől.

TÁMOP 3.1.4.B Mentorintézmény

A mentorintézményi cím elnyerését követően egy éven keresztül havonta egy alkalommal szakmai bemutatókat szerveztünk a megye iskoláinak, melyről tanúsítványt kaptak a hozzánk látogató kollégák. A nyertes pályázat rövid tartalma: A Bogyiszlói Általános Iskola, Intézményi mérési-értékelési–fejlesztési stratégia felépítése a hatékony, eredményes tanítás-tanulásért című módszertani modellje abból az alapfelvetésből indul ki, hogy az iskolának és a benne dolgozóknak elemi érdeke az, hogy munkájukat adatokkal, tényekkel alá tudják támasztani, a méréseikből következtetéseket tudjanak Tovább …

TÁMOP 3.1.5 Képzés

A nyertes pályázat keretében 2010 szeptemberében: Sziget György tanulási és pálya tanácsadási tanár,  Boda Zoltán multikulturális nevelés tanára mesterszakon kezdte meg tanulmányait a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A projekt időtartama: 2010.05.03. – 2012. 04.300 A pályázat fenntarthatóságát 2015. 04. 30-ig iskolánk biztosítja A pályázat a továbbtanulók képzéséhez kapcsolódó költségeket teljes egészében biztosítja. Páratlan lehetőséget kapott intézményünk, illetve ezúton a nevelők. A képzések az osztálytermi gyakorlaton túl, olyan szakmai területekre készítik fel a pedagógusokat, Tovább …

TÁMOP 3.2.2 Referencia intézményi előminősités

Referenciaintézmény fogalma:Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. A referencia-intézmények szerepe: A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. A referencia–intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos Tovább …