Módszertani pályázatunk

Nyertes módszertani pályázatunk:

Az EFOP-3.3.7-17

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

A pályázatot a Szekszárdi Tankerületi Központ nyújtotta be, három iskola konzorciumi együttműködését megcélozva:

 1. Intézmény neve: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézmény címe: 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.

 1. Intézmény neve: Bogyiszlói Általános Iskola

Intézmény címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47.

 1. Intézmény neve: Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézmény címe: 7130 Tolna, Bartók Béla utca 23.

Az elnyert támogatásösszesen:74 982 652 Ft.

Aintézményünk az alábbi tevékenységeket, fejlesztéseket valósítja meg:

 • Tematikus keretrendszer kifejlesztése az iskolán belüli informális tanulás tartalmának, módszertanának kidolgozása, tematikus keretrendszer kifejlesztése a Nat-tal összhangban.
 • A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése
 • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
 • Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére.
 • Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása
  • Iskolán belül tevékenységek
  • Iskolán kívül kívüli tevékenységek
  • Témanapok
  • Témahetek

Bogyiszló, 2017. december 15.