TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Bogyiszlói Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére.
Az elnyert támogatás összege 57.864.744 Ft, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00306
A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:
Bogyiszló településen egy általános iskola található két feladat ellátási hellyel. Az iskola nyolc évfolyamos, sajátossága, hogy a környező nagyobb települések közelségének ellenére „túlélte” a szabad iskolaválasztás által biztosított gyermek elvándorlást.
A székhely épületének egy része több mint 100 évvel ezelőtt épült, akkor a református egyház tulajdonában állt. Ahogy a korábbi fenntartók forrásai engedték, próbálták fejleszteni, karbantartani az épületeket, azonban nagy felújítás 1984-ben történt, ekkor épült a számítástechnika terem is.

Nélkülözhetetlenek a megcélzott infrastrukturális fejlesztések: az alsó tagozat folyosóinak, az épületben található irodák felújítása, 5 db tanterem korszerűsítése, vizesblokkok felújítása, akadálymentes WC kialakítása, a könyvtár felújítása, eszközök, bútorok, udvari játékok beszerzése.
Infokommunikációs akadálymentesítés (indukciós hurok+táblák)

Műszaki szakmai eredmény
A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 6 db

Monitoring mutatók
Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 160 fő
Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető:
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100, Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243
e-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu