Bevezető

Az alábbi Köszöntőt Nemesné Sudár Edit kollégám írta, aki a shlitzi kapcsolat fáradhatatlan szervezője, irányítója, minden alkalommal résztvevője volt. Jelenleg Gaálné Feledi Mariann tanárnő irányítja, szervezi találkozók programját.A kapcsolat 20 éves, évenkénti váltásban megyünk illetve hozzánk érkeznek diákok.

Szíves fogadtatásban van részünk, rendszeresen bemutatják városukat, iskolájukat továbbá minden utazás alkalmával a fővárosba Berlinben töltünk néhány napot a város támogatásával.

A város minden évben biztosítja egy felsőfokú intézménybe járó bogyiszlói diák számára a részvételt a Fuldai Nyári Egyetemen.Kiemelkedő lehetőség a nyelvtanulásra, a baráti kapcsolatok építésére.

A diáktalálkozók 20 éves évfordulója 2017-ben 

Ich begrüße ganz herzlich unsere liebe Gäste, vor allen Dingen

die Vertreter beider Gemeinde, Schuldirektor, die verantwortliche Personen für die Schülerbegegnungen, unsere lieben schlitzer Freunde, die Vertreter der Tanzverein und die   Eltern, die Schüler und Schülerinen aus Schlitz und Bogyiszló!

Szeretettel üdvözlöm kedves vendégeinket, különösen a két település képviselőit, iskolaigazgatót, a diáktalálkozókért felelős személyeket, kedves schlitzi és bogyiszlói barátainkat, a táncegyesületek képviselőit és a szülőket!

Heute haben wir ein besonderes Fest!Wir erinnern uns an das Bestehen der zwanzigjährigen Partnerschaft zwischen Schlitz und Bogyiszló. Es ist eine ganz lange und schöne Zeit.  

Ma egy különleges ünnep van! Schlitz-Bogyiszló között 20 éve fennálló partnerkapcsolatra emlékezünk. Ez egy igazán hosszú és szép időszak.

Eine Fremdsprache erlernen kann man dann besonders gut, wenn man das Gelernte in dem Land überprüfen kann, in dem die Fremdsprache als Muttersprache gesprochen wird.

Egy idegen nyelvet akkor lehet igazán jól megtanulni, ha az ember a tanultakat abban az országban gyakorolhatja, ahol az idegen nyelvet anyanyelvként beszélik.

Dies ist für uns durch den Schüleraustausch mit Schlitz möglich.

Ez számunkra a schlitzi diáktalálkozókkal lehetséges.

Selbstverständlich sollte man diese bedeutende, durch Fremdsprache, Freundschaften und Kultur erreichte Partnerschaft zwischen Schlitz und Bogyiszló bewahren!

Természetesen meg kell őrizni ezt az idegen nyelv, a barátság és a kultúra által elért partnerkapcsolatot Schlitz és Bogyiszló között!

Obwohl ich nicht mehr verantworliche Person für Schülerbegegnungen bin, halte ich für wichtig diese freundschaftliche Begegnungen weiterzuplegen.  Das wünsche ich ganz herzlich!

Bár már nem vagyok a diáktalálkozókért felelős személy, de továbbra is fontosnak tartom ezeknek a baráti találkozásoknak az ápolását. Teljes szívemből kívánom!

Und jetzt laden wir unsere Gäste an eine Zeitreise ganz herzlich ein!

És most szeretettel meghívjuk kedves vendégeinket egy időutazásra!

Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit!

Köszönöm a figyelmüket!

                                                                               Nemesné Sudár Edit