VARGA ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ

adatlap_varga_istván_ösztöndíjhoz

VARGA ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ

Idézet Varga István nyilatkozatából

„Kötelezettségvállalás közérdekű célra

 

 1. A kötelezettségvállalás célja: bogyiszlói általános iskolában végzett kiemelkedő tanulmányi munkát végző, példás magatartású és szorgalmú, szociálisan rászoruló tanulóinak rendszeres támogatása.
 2. A szervezet, amely a szolgáltatást a meghatározott célra fordítja (a továbbiakban: Kezelő): Gyermekekért, Bogyiszlóért Alapítvány kuratóriuma.
 3. A személyek, akiknek javára a szolgáltatást fordítani kell:A bogyiszlói általános iskolában végzett kiemelkedő tanulmányi munkát végző, példás magatartású és szorgalmú, szociálisan rászoruló tanulók.
  • A juttatás vonatkozásában az minősül bogyiszlói iskolában végzettnek, aki az általános iskola valamennyi osztályát Bogyiszlón végezete.
  • Szociálisan rászorulónak minősül, az a tanuló, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
 1. Támogatásban részesíthető személyek:
  • Évenként kettő, a bogyiszlói iskolában végzős tanuló, aki felső tagozat minden tanévének végén legalább jó eredményt ért el valamennyi tantárgy vonatkozásában.
  • Évenként kettő, a bogyiszlói iskolában végzett, az adott évben középiskolában (szakmunkásképzőben, szakközépiskolában, gimnáziumban) tanuló diák, akinek a tanulmányi átlaga a támogatásra benyújtandó pályázatot megelőző tanulmányi évben legalább jó (4)
  • Évenként kettő, a bogyiszlói iskolában végzett, az adott évben a magyar felsőoktatás államilag finanszírozott hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, akinek a tanulmányi átlaga a támogatásra benyújtandó pályázatot megelőző tanulmányi évben legalább jó (4)

Bogyiszló, 2012.01.17.

                                                                  Varga István

 

EMLÉKLAP

A „GYERMEKEKÉRT BOGYISZLÓÉRT” ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

kiemelkedő tanulmányi munkája, szorgalma elismeréséül

VARGA ISTVÁN

ösztöndíjat adományozott

2012.10.19.                                  2013.10.18.                           2014.10.17.

Balogh Mátyás                           Bogdán Adrienn                   Jóföldi Ferenc

Ignácz Zsuzsa                             Erős Dávid                            Kincses Benjamin

Krizsák Melinda                          Lehőcz József                      Lénárt Eszter

Molnár Réka                                Molnár Réka                        Molnár Réka

Soós Alexandra                           Szente Alexandra               Séllei Bianka

Szabó Andrea                              Totterveich Anita                Varga Kata

2015.10.16.                         2016.10.28.                       2017.10.27.

Balogh Dávid                              Aleksza Tamás                        Aleksza Natasa

Babai Antónia                            Kincses Benjamin                  Aleksza Tamás

Kincses Benjam                        Miklósa Krisztina                    Bogdán Tímea

Séllei Bianka                             Séllai Bianka                            Lukács Eszter

Molnár Réka                             Varga Kata, tanulónak.          Miklósa Krisztina

Balogh Viktória                                                                           Séllei Balázs

Varga Kata                                                                                    Séllei Bianka

 2018.10.16.                      2019.10.27.                              

Aleksza Natasa                     Aleksza Natasa                           

Aleksza Tamás                     Aleksza Tamás                            

Bogdán Tímea                     Bogdán Tímea                   

Kincses Benjamin               Kincses Benjamin                         

Miklósa Krisztina               Krizsák Orsolya                

Molnár Réka                       Ördög Tímea                               

Séllei Bianka                      Séllei Bianka                               

Ziegenheim Luca               Varga Olivér